Mogelijkheden op een rij

U hebt behoefte aan coaching en wilt graag precies weten welke vergoedingsmogelijkheden er zijn. Gelukkig zijn er meerdere manieren om toegang te krijgen tot een coachbudget. Hieronder een aantal mogelijkheden die wellicht voor u van toepassing kunnen zijn.

 

1: Check uw CAO

De kans is aanwezig dat in uw CAO een coaching- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag is dan ieder jaar voor u of uw team gereserveerd door uw werkgever en kan na overleg met uw werkgever vrij besteed worden aan coaching of lbegeleiding. U kunt uw CAO online vinden of bij uw HR manager opvragen.

Werkzaam als docent? In de CAO is een vergoeding geregeld van 500 euro per jaar.

 

2: Ga de mogelijkheden na bij uw HR manager of leidinggevende

Veel werkgevers vergoeden HSP coaching in het kader van persoonlijke ontwikkelingsplannen, scholings- of reintegratietrajecten. Werkgevers beschikken vaak over een opleidings- of bijzonder budget wat besteed kan worden aan onder andere coaching.

Goed om te weten: coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief voor bedrijven en wordt dus zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR managers.

Ik kan een passende offerte voor een traject op maat maken waarin duidelijk het nut en doel van de coaching helder worden uitgewerkt in een coachingsplan. Voor zakelijke trajecten maak ik een aanvullende offerte.

 

3. Via de Arbo-dienst van uw bedrijf

Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts.

 

4: Via de Belastingdienst

 

Belastingaftrek voor particulieren

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten boven een bedrag van 250 euro inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst

Wilt u gebruik maken van deze regeling? Geeft u dit dan graag aan, dan zorg ik er voor dat er een duidelijke omschrijving van het traject op uw factuur vermeld wordt. De exacte voorwaarden van deze regeling vindt u op de website van de Belastingdienst

 

Belastingaftrek voor ondernemers

Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Wilt u graag advies over hoe u dit het beste kunt doen? Neem contact op met uw accountant, boekhouder of belastingadviseur.

 

6: Via uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Mocht u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en ons coachtraject gebruiken om weer aan de slag te gaan is de kans zeer groot dat uw volledige coachtraject vergoed wordt. Ook dit kunt u het beste vooraf informeren bij uw verzekering.

 

7: Blog of Vlog

Fan van bloggen of vloggen? Maak leuke filmpjes of schrijf een interessante blog over alles wat u meemaakt in het coachtraject. Voor schrijvers en filmers is het onder voorwaarden mogelijk om tegen sterk gereduceerd tarief coaching te krijgen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met me op via info@kunstvanvertragen.nl.

 

8: Via uw Basis & Aanvullende Zorgverzekering

Bij een basis zorgverzekering is het niet gebruikelijk dat coaching ten behoeve van uw persoonlijke ontwikkeling vergoed wordt. Ik raad u aan vooraf goed te informeren over de mogelijkheden van vergoeding bij uw zorgverzekering.

Tevens is het belangrijk om te weten dat uw aanvullende zorgverzekering trajecten en sessies vaak pas achteraf vergoeden. U moet dus eerst zelf uw factuur betalen en kunt deze achteraf (deels) vergoed krijgen.

 

9: Via het PGB

Mensen met een Persoons Gebonden Budget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

 

10: Via het UWV

Als uw een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen.

Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

 

Download your ESSENTIAL Inspiration for inner Balance 

You have Successfully Subscribed!

Download yourESSENTIALInspirationforinner Balance

You have Successfully Subscribed!