Focussen

 

 

 

“We think more than we can say.
We feel more than we can think.
We live more than we can feel.
And there is much more still.”
– Gendlin

 

 

“Focussen is aandacht geven aan iets dat je op dat moment kunt ervaren, lijfelijk en emotioneel, dat nog niet helemaal duidelijk is en waarvan je vermoedt of weet dat het betekenis voor je heeft. De totale ervaring van datgene waar je zo luisterend bij stilstaat, wordt de felt sense ervan genoemd”.
~ Erna de Bruin in ‘Focussen’

 

Focussen kun je beschouwen als een belichaamde manier van meditatie. De ‘felt sense’ is iets waarmee je een relatie kunt opbouwen. Je kunt leren om ‘er bij’ te zijn, in plaats van er vandaan te gaan of je er teveel mee identificeren. Vanuit dit ‘erbij zijn’ op een open niet oordelende manier kan zich vanuit niet weten natuurlijk ontvouwen wat nodig is voor jou.

Het kan bovendien de weg vrijmaken voor nieuwe ontwikkelingen in je leven en dat op een heel andere manier dan je zelf had kunnen bedenken.

 

Bij iets in je lichaam aanwezig zijn

Een ‘iets’ kan van alles zijn”een (on)behaaglijk gevoel, een idee dat bij je opkomt, een plan, een conflict, een moeilijke beslissing, of wat dan ook.

Als je erbij stilstaat, aandachtig, zonder oordeel en zonder er iets van te willen, krijgt het de kans zich nader te leren kennen. Dat is vaak heel verrassend, nog verrasserder is dat er dan op een heel diep niveau verandering kan optreden. Dat geeft meestal een gevoel van ruimte, van fysieke ontspanning.

 

De wijsheid van je lichaam

Focussen is een proces dat bestaat uit een aantal stappen. Deze zullen we doorlopen tijdens de begeleiding. Het is een in wezen natuurlijk proces dat iedereen kan, namelijk intunen op de wijsheid van je lichaam.

Het vraagt de moed en bereidheid om in het proces van ontvouwing te stappen, zonder verwachting, laat je lichaam van moment tot moment zien wat een mogelijk volgende stap zou kunnen zijn.

Als je open bent voor deze ervaring kunnen zich beelden vormen, of inzichten, een innerlijk weten dat gefundeerd is in je eigen lichaam. Dat geeft een gevoel van vertrouwen, innerlijke rust en een ruimte om in te rusten.

 

Focussen is aandacht schenken aan iets dat je kunt voelen in je lijf en dat gaat over iets in je leven. Zo’n iets wordt de “felt sense” genoemd. Je voelt het in je lichaam maar het is niet puur lichamelijk.
~Aaffien de Vries

 

 

sessie Voice Dialogue

 

ga naar aanbod

Download your ESSENTIAL Inspiration for inner Balance 

You have Successfully Subscribed!

Download yourESSENTIALInspirationforinner Balance

You have Successfully Subscribed!