Dit zijn de meditatievormen en ’embodied awareness’ practices die ik deel tijdens dagretraites, coachingtrajecten en online programma’s.

 

Mindfulness

Mindfulness biedt je de bedding om helder van geest, direct en ongekleurd naar je eigen ervaringen te kijken. Het leidt tot een intuïtief begrijpen van wie, wat en hoe je bent.

Centraal staat het ontwikkelen van aandachtig zijn. Aandachtig zijn zonder te oordelen, zonder te analyseren, zonder verwachtingen. Het leert je de gekleurde bril af te zetten en de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn.

Op een eenvoudige manier oefen je in direct waarnemen. Gedachten en gevoelens, die je leven misschien vaak bepalen, ga je meer en meer opmerken. Daardoor kan er ruimte ontstaan in jezelf.

Bij Kunst van Vertragen werk ik met diverse vormen van beoefening, zoals onder meer de body scan, de ademruimte, stilzitten en meer.

 

Mindfulness is the gentle effort to be continuously present with experience.
Mindfulness means paying attention in a particular way;

On purpose,
in the present moment, and
nonjudgmentally.
~ Jon Kabat-Zinn

 

Sensing

Sensory awareness is een mindfulness practice waarmee je je verbind met je innerlijke intelligentie en vitaliteit. Je zintuigen vormen de ingang tot meer openheid en levendigheid.

Door de directe focus te richten op een specifiek zintuiglijk aspect van je lichaam of de uiterlijke of innerlijke omgeving ga je ervaren welke sensaties in  en om je aanwezig zijn. Sensing helpt je je dieper contact te maken met de natuurlijke reacties in je lichaam en in jezelf te zakken.

Via je zintuigen, via voelen, zien, horen en luisteren, proeven en ruiken kun je je directe lijfelijke, energetische waarneming training. Die helder en direct is. Deze beoefening leidt naar een diepe fysiek beleefde Embodied Presence.

 

The basis of this work is to awaken and support the capacity within each person to be present
and responsive to what is needed within ourselves, in our relationships
and in our environment, and to contribute to a more connected and caring world.
~Charlotte Selver

 

 

Zelfcompassie

Self-compassion involves treating yourself with the same kindness, concern and
support you’d show to a good friend.
~Kirstin Neff

Zelfcompassie is een practice die er op gericht is om vriendelijker en meer ondersteunend te zijn naar onszelf. Het draagt er aan bij om de kwaliteiten van ons hart te openen, liefdevolle vriendelijkheid, compassie, (mede)vreugde en gelijkmoedigheid. Maar ook dankbaarheid, vergeving en acceptatie.

In de visie van Kirstin Neff  zijn er 3 componenten aan zelfcompassie.

1. Self-Kindness. In plaats van onszelf streng en veroordelend toe te spreken – door onze innerlijke Criticus of Perfectionist – als we een fout gemaakt hebben of wellicht niet voldoen aan – onze eigen of andermans –  verwachtingen, betekent ‘Self-Kindness’ dat we ondersteunend en begripvol zijn naar onszelf.

2. Common Humanity. Door te (h)erkennen dat we menselijk zijn, dat iedereen faalt of fouten maakt, dat we allemaal wel eens uitglijden of iets doen wat onszelf of anderen niet dient, dat we niet altijd krijgen wat we verlangen, hebben we de mogelijkheid in handen om onszelf te vergeven.

Het zijn juist onze imperfecties die maken wie we zijn. Uniek.

3. Mindfulness. Zie boven.

lees meer

Kalmte of concentratie-meditatie

Hierbij concentreer je je volledig op 1 ding, terwijl je al het andere naar de achtergrond laat verdwijnen. Dat kan bijvoorbeeld de concentratie op de ademhaling zijn, op geluid  een object of mindful tekenen, open gewaarzijn van bijvoorbeeld een bloem en deze tekenen.

Het doel van deze vorm van meditatie is om je geest tot rust te laten komen. Door regelmatig te oefenen kun je een stabiele en krachtige geest ontwikkelen.

 

 Meditatie in de natuur

De natuur kan je helpen om meer in het moment te komen. Door je af te stemmen op bomen, de wind of de aarde kun je in verbinding komen met hun stille aanwezigheid.

Zijn met en in de natuur verlevendigt je innerlijke wereld, maakt stil en sterkt je gevoel van verbinding met het leven zelf.

 

Stay inside your space of this emptiness,
and watch from this place
don’t go searching for anything
rest in your effortlessness.

 

Loopmeditatie

Loopmeditatie is meditatie terwijl je loopt. Het is lopen in en met aandacht. Je loopt niet ergens heen, er is geen doel. Je loopt om je van moment tot moment gewaar te zijn van de beweging van lopen. Om subtiel te voelen hoe je loopt. Het gaat er om om hier te zijn, hier te ervaren, voelen en beleven wat in en om je is.

Je loopt in een langzaam tempo. Stap voor stap. Kalm, ontspannen en zonder haast ben je je bewust van hoe je voeten zich neerzetten en plaatsen op de grond, hoe je gewicht verplaatst en je lichaam meebeweegt.

Als je buiten loopt kun je af en toe stilstaan en naar iets kijken, ruiken aan een bloem of voelen aan iets wat je aandacht trekt.

Naarmate je langer loopmeditatie beoefent kun je steeds verfijnder gaan waarnemen.

I take refuge in Mother Earth.
Every breath, every step
manifests our love.
Every breath brings happiness.
Every step brings happiness.
I see the whole cosmos in the earth.
~Thich Nat Hanh

 

Keuzeloos Gewaarzijn

Alles is in verandering, in beweging. Bij Keuzeloos Gewaarzijn ben je aanwezig bij wat is, je bent getuige van de voortdurende verandering. Je bent aanwezig zonder ergens aan vast te zitten.

Je hoeft nergens voor of tegen te kiezen. Je bent wel in de wereld maar er niet van. Alles openbaart zich in jou, het verschijnt en verdwijnt, komt op en gaat.

 

Maak kennis met
Embodiment meditatie

 


 

 

Download your ESSENTIAL Inspiration for inner Balance 

You have Successfully Subscribed!