Focussen

 

 

 

“We think more than we can say.
We feel more than we can think.
We live more than we can feel.
And there is much more still.”
– Gendlin

 

 

“Focussen is aandacht geven aan iets dat je op dat moment kunt ervaren, lijfelijk en emotioneel, dat nog niet helemaal duidelijk is en waarvan je vermoedt of weet dat het betekenis voor je heeft. De totale ervaring van datgene waar je zo luisterend bij stilstaat, wordt de felt sense ervan genoemd”.
~ Erna de Bruin in ‘Focussen’

 

Focussen kun je beschouwen als een belichaamde manier van meditatie. De ‘felt sense’ is iets waarmee je een relatie kunt opbouwen. Je kunt leren om ‘er bij’ te zijn, in plaats van er vandaan te gaan of je er teveel mee identificeren. Vanuit dit ‘erbij zijn’ op een open niet oordelende manier kan zich vanuit niet weten natuurlijk ontvouwen wat nodig is voor jou.

Het kan bovendien de weg vrijmaken voor nieuwe ontwikkelingen in je leven en dat op een heel andere manier dan je zelf had kunnen bedenken.

 

Bij iets in je lichaam aanwezig zijn

Een ‘iets’ kan van alles zijn”een (on)behaaglijk gevoel, een idee dat bij je opkomt, een plan, een conflict, een moeilijke beslissing, of wat dan ook.

Als je erbij stilstaat, aandachtig, zonder oordeel en zonder er iets van te willen, krijgt het de kans zich nader te leren kennen. Dat is vaak heel verrassend, nog verrasserder is dat er dan op een heel diep niveau verandering kan optreden. Dat geeft meestal een gevoel van ruimte, van fysieke ontspanning.

 

De wijsheid van je lichaam

Focussen is een proces dat bestaat uit een aantal stappen. Deze zullen we doorlopen tijdens de begeleiding. Het is een in wezen natuurlijk proces dat iedereen kan, namelijk intunen op de wijsheid van je lichaam.

Het vraagt de moed en bereidheid om in het proces van ontvouwing te stappen, zonder verwachting, laat je lichaam van moment tot moment zien wat een mogelijk volgende stap zou kunnen zijn.

Als je open bent voor deze ervaring kunnen zich beelden vormen, of inzichten, een innerlijk weten dat gefundeerd is in je eigen lichaam. Dat geeft een gevoel van vertrouwen, innerlijke rust en een ruimte om in te rusten.

 

Focussen is aandacht schenken aan iets dat je kunt voelen in je lijf en dat gaat over iets in je leven. Zo’n iets wordt de “felt sense” genoemd. Je voelt het in je lichaam maar het is niet puur lichamelijk.
~Aaffien de Vries

 

 

Voice Dialogue: je innerlijke ikken leren kennen

 

sessie Voice Dialogue

 

Voice Dialogue gaat er van uit dat in jezelf verschillende kanten aanwezig zijn die vaak tegenstrijdige behoeften hebben.  Deze zogenaamde subpersonen kijken ieder op zijn of haar eigen manier naar de wereld.

Elke subpersoon is een wereld in zichzelf en heeft eigen verlangens, angsten, gedachten, gevoelens en wijsheid te delen.

 

Innerlijke Ikken

Innerlijke ikken zijn energiepatronen die kunnen variëren van een helder gedefinieerd beeld tot een vaag ongrijpbaar gevoel of sensatie. Ze staan in verband met wat we innerlijk ervaren, emotioneel, fysiek, mentaal of spiritueel.

Ikken kunnen meer op de voorgrond staan dan anderen, dit noem je primaire ikken. Zo kun je bijvoorbeeld een sterk aanwezige innerlijke Criticus hebben, een Dromer, Perfectionist of  Altijd-vrolijk-Kind.

Andere figuren zijn minder ontwikkeld en leven op de achtergrond, in de schaduw. Dat zijn je verstoten ikken. Bijvoorbeeld een Rebel, een Avonturier, de Puber, de Sensuele Vrouw.

 

De Waarnemer – Gewaarzijn

Binnen Voice Dialogue versterk je de Waarnemer in jezelf. Gewaarzijn is het vermogen in jezelf om zonder oordeel te kijken naar de dynamiek van jouw innerlijk Koninkrijk en alle delen in jezelf te zien zoals ze zijn. Vanuit gewaarzijn treed je alle figuren die in je binnen wereld leven met dezelfde openheid tegemoet.

Je word getuige van de delen waarmee je Ego zich geïdentificeerd heeft en van de delen die onderdrukt zijn. Hierdoor verruim je het besef van jezelf en ontwikkel je een groter gewaarzijn over je lichaam, energie en emotionele reacties.

 

Je onderzoekt hoe je meer heelheid kunt ervaren door alle figuren die in je binnen wereld leven met dezelfde openheid tegemoet te treden.

Het kan bevrijdend zijn om aspecten van jezelf die nog niet geleefd zijn in het licht te brengen, te omarmen en te integreren.

 

Ego en  Bewust Ego

Het bewust ego fungeert als degene in jou die keuzes maakt. In de ideale situatie zou het Ego zijn informatie ontvangen van zowel de Waarnemer als de delen in jezelf. Zodat hij/zij kiest welke ik naar voren mag komen. Idealiter ‘bestuurt’ het Ego je innerlijk Koninkrijk op een liefdevolle manier.

Het is echter veelal zo dat het Ego niet helemaal vrij aan het roer staat maar zijn positie deelt met subpersonen zoals bijvoorbeeld de Controleur, Beschermer, Pleaser, innerlijke Criticus of Aandachttrekker. Hierdoor is het Ego niet vrij.

Het bewustzijnsproces is er op gericht om meer gewaarzijn te ontwikkelen omtrent de subpersonen waarmee het Ego zich geïdentificeerd heeft. Om zo te evolueren tot een Bewust Ego, dat in staat is om echte keuzes te maken in afstemming met innerlijke waarheid en vrijheid.

 

In het licht, in de schaduw

De primaire ikken zijn de delen in onszelf waarmee we ons – al vroeg in ons leven – hebben geïdentificeerd. Zij zijn vaak krachtig, groot en sterk en nemen de psyche makkelijk over. Zeker als ze een staat van bedreiging ervaren.

Daarnaast zijn er delen van onze persoonlijkheid in de schaduw geraakt.  Sommigen zijn verstoten ikken, aspecten of energiepatronen die door ons overlevings- en beschermingssysteem zijn verbannen tot diep in de spreekwoordelijke kelder van onze psyche.

Ze worden aangeraakt wanneer je je bijvoorbeeld irriteert aan eigenschappen van anderen, sterke afkeer voelt of over hen een oordeel hebt. Als je zo’n reactie ervaart is de kans groot dat ze stuiten op verstoten ikken. Door hen bewust te maken kan weerstand, irritatie of oordeel een poort zijn tot verbannen delen in jezelf.

Ook zijn er verborgen ikken, delen die onbewust zijn en nog niet tot ontwikkeling zijn gekomen.
Hun bestaan is vergeten of op de achtergrond geraakt.
We kennen hen nog niet, maar als we weer verbinding maken met deze kanten
in onszelf kan dat voelen als een thuiskomen.

Het is bevrijdend om aspecten van jezelf die nog niet geleefd zijn in het licht te brengen,
te omarmen en te integreren. Zodat je vanuit meer heelheid vrijere relaties kunt aangaan met jezelf en anderen.

 

Het proces van een Voice Dialogue sessie

Als begeleider ga ik in gesprek met de verschillende delen die in jou aanwezig zijn.
Ik nodig je uit om je letterlijk fysiek te verplaatsen en ‘in’ de huid van een subpersoon
en zijn/haar energiepatroon te stappen en je te bewegen tussen tegendelen.

Door delen van jezelf open en zonder oordeel aan het woord te laten leer je krijg je op
een verrassende manier inzicht in wat hem of haar beweegt.

Zo ontmoet je jezelf op een nieuwe manier en vindt er integratie plaats op een diep niveau,
met meer innerlijke harmonie en keuzevrijheid als gevolg.

 

 

Voice Dialogue heb ik leren kennen via Franki Anderson. In mijn eigen werkwijze integreer ik aspecten van voice dialogue om op een speelse, openende, verhelderende en vooral toegankelijke manier te werken met subpersonen.

 

ga naar aanbod

Download your ESSENTIAL Inspiration for inner Balance 

You have Successfully Subscribed!

Download yourESSENTIALInspirationforinner Balance

You have Successfully Subscribed!